Ngân sách - các bài viết về Ngân sách, tin tức Ngân sách

1
Sàn
VN-Index
839,03 -4,46 / -0,53%
Lúc 02/07/2020 13:15:01
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 132.435.833
GTGD: 2,39 triệu
Sàn
HNX-Index
111,28 -0,41 / -0,37%
Lúc 02/07/2020 13:15:01
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 16.285.228
GTGD: 164.422,00
Sàn
UPCOM-Index
55,80 -0,25 / -0,45%
Lúc 02/07/2020 13:15:01
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 8.116.646
GTGD: 111.622,00

Nguồn: VPBS