Ngân hàng Đông Nam Á - các bài viết về Ngân hàng Đông Nam Á, tin tức Ngân hàng Đông Nam Á

1
Sàn
VN-Index
1.002,91 0,00 / 0,00%
Lúc 19/11/2019 09:14:31
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
105,07 -0,08 / -0,08%
Lúc 19/11/2019 09:14:31
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 689.380
GTGD: 5.498,00
Sàn
UPCOM-Index
56,88 -0,03 / -0,05%
Lúc 19/11/2019 09:14:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 349.456
GTGD: 8.551,00

Nguồn: VPBS