Ngân hàng Đông Á - các bài viết về Ngân hàng Đông Á, tin tức Ngân hàng Đông Á

1 2
Sàn
VN-Index
984,75 +3,72 / +0,38%
Lúc 20/08/2019 13:59:31
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 381
KLGD: 116.987.128
GTGD: 2,56 triệu
Sàn
HNX-Index
102,91 +0,33 / +0,32%
Lúc 20/08/2019 13:59:31
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 27.276.910
GTGD: 310.753,00
Sàn
UPCOM-Index
57,61 +0,01 / +0,02%
Lúc 20/08/2019 13:59:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 295
KLGD: 17.660.785
GTGD: 610.031,00

Nguồn: VPBS