năm kỷ hợi nên đầu tư vào đâu - các bài viết về năm kỷ hợi nên đầu tư vào đâu, tin tức năm kỷ hợi nên đầu tư vào đâu

  • Phong thủy kinh tế năm Hợi

    Phong thủy kinh tế năm Hợi

    Các ngành liên quan đến Thổ, như thời trang, truyền thông, giấy, sách, giáo dục và môi trường được dự báo phát tài năm Kỷ Hợi.
    Tháng 02, 05,2019 | 08:30
1
Sàn
VN-Index
929,74 -5,03 / -0,54%
Lúc 18/02/2020 09:44:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 32.643.624
GTGD: 595.767,00
Sàn
HNX-Index
109,58 +0,01 / +0,01%
Lúc 18/02/2020 09:44:28
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 6.101.608
GTGD: 67.778,00
Sàn
UPCOM-Index
56,25 -0,01 / -0,02%
Lúc 18/02/2020 09:44:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 4.342.599
GTGD: 192.057,00

Nguồn: VPBS