Mỹ áp thuế lên hàng Trung Quốc - các bài viết về Mỹ áp thuế lên hàng Trung Quốc, tin tức Mỹ áp thuế lên hàng Trung Quốc

1
Sàn
VN-Index
853,90 +6,98 / +0,82%
Lúc 13/08/2020 13:29:17
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 177.031.556
GTGD: 2,96 triệu
Sàn
HNX-Index
116,58 +0,48 / +0,41%
Lúc 13/08/2020 13:29:17
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 29.452.151
GTGD: 349.285,00
Sàn
UPCOM-Index
56,91 +0,13 / +0,23%
Lúc 13/08/2020 13:29:17
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 11.087.492
GTGD: 159.621,00

Nguồn: VPBS