Sàn
VN-Index
1.141,04 +6,36 / +0,56%
Lúc 21/01/2021 09:29:19
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 77.979.611
GTGD: 1,54 triệu
Sàn
HNX-Index
241,29 +8,03 / +3,44%
Lúc 21/01/2021 09:29:19
Cao nhất
18/01/2021
225,49
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 23.458.758
GTGD: 298.983,00
Sàn
UPCOM-Index
76,56 +0,38 / +0,50%
Lúc 21/01/2021 09:29:19
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 9.555.602
GTGD: 113.934,00

Nguồn: VPBS