Sàn
VN-Index
883,38 -0,52 / -0,06%
Lúc 05/06/2020 10:29:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 215.864.673
GTGD: 2,37 triệu
Sàn
HNX-Index
116,82 -0,60 / -0,51%
Lúc 05/06/2020 10:29:26
Cao nhất
04/06/2020
116,48
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 195
KLGD: 23.603.880
GTGD: 275.310,00
Sàn
UPCOM-Index
56,18 -0,15 / -0,27%
Lúc 05/06/2020 10:29:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 307
KLGD: 32.915.093
GTGD: 301.608,00

Nguồn: VPBS