mua iphone trên Tiki - các bài viết về mua iphone trên Tiki, tin tức mua iphone trên Tiki

1
Sàn
VN-Index
858,65 +5,91 / +0,69%
Lúc 25/05/2020 14:00:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 252.423.626
GTGD: 4,45 triệu
Sàn
HNX-Index
109,10 +2,06 / +1,92%
Lúc 25/05/2020 14:00:13
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 36.702.449
GTGD: 429.586,00
Sàn
UPCOM-Index
54,71 +0,47 / +0,87%
Lúc 25/05/2020 14:00:13
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 15.008.918
GTGD: 505.240,00

Nguồn: VPBS