MRF - các bài viết về MRF, tin tức MRF

1
Sàn
VN-Index
1.004,32 -5,71 / -0,57%
Lúc 18/11/2019 11:14:30
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 69.244.723
GTGD: 1,62 triệu
Sàn
HNX-Index
105,32 -0,71 / -0,67%
Lúc 18/11/2019 11:14:30
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 9.931.184
GTGD: 112.561,00
Sàn
UPCOM-Index
57,04 +0,04 / +0,07%
Lúc 18/11/2019 11:14:30
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 4.334.725
GTGD: 77.298,00

Nguồn: VPBS