mỏ sắt Thạch Khê - các bài viết về mỏ sắt Thạch Khê, tin tức mỏ sắt Thạch Khê

Sàn
VN-Index
851,41 +3,80 / +0,45%
Lúc 06/07/2020 09:59:06
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 46.863.841
GTGD: 799.091,00
Sàn
HNX-Index
111,93 +0,38 / +0,34%
Lúc 06/07/2020 09:59:06
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 9.548.261
GTGD: 97.945,00
Sàn
UPCOM-Index
56,31 +0,05 / +0,09%
Lúc 06/07/2020 09:59:06
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 3.914.286
GTGD: 48.372,00

Nguồn: VPBS