Mai Thanh Hải - các bài viết về Mai Thanh Hải, tin tức Mai Thanh Hải

1
Sàn
VN-Index
1.008,35 +5,44 / +0,54%
Lúc 19/11/2019 15:59:32
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 232.356.619
GTGD: 4,80 triệu
Sàn
HNX-Index
105,44 +0,29 / +0,28%
Lúc 19/11/2019 15:59:32
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 18.096.236
GTGD: 222.328,00
Sàn
UPCOM-Index
57,02 +0,11 / +0,19%
Lúc 19/11/2019 15:59:32
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 9.055.537
GTGD: 155.449,00

Nguồn: VPBS