Lý Triệu Hội - các bài viết về Lý Triệu Hội, tin tức Lý Triệu Hội

Sàn
VN-Index
861,56 +13,95 / +1,65%
Lúc 06/07/2020 13:14:07
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 131.480.457
GTGD: 2,51 triệu
Sàn
HNX-Index
113,26 +1,71 / +1,53%
Lúc 06/07/2020 13:14:07
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 19.091.770
GTGD: 226.090,00
Sàn
UPCOM-Index
56,47 +0,21 / +0,37%
Lúc 06/07/2020 13:14:07
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 10.716.407
GTGD: 162.562,00

Nguồn: VPBS