lùi bàn Luật Đất đai - các bài viết về lùi bàn Luật Đất đai, tin tức lùi bàn Luật Đất đai

1
Sàn
VN-Index
863,84 +2,45 / +0,28%
Lúc 29/05/2020 13:30:18
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 221.508.284
GTGD: 3,14 triệu
Sàn
HNX-Index
109,39 -0,25 / -0,23%
Lúc 29/05/2020 13:30:18
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 38.742.084
GTGD: 367.449,00
Sàn
UPCOM-Index
54,86 -0,15 / -0,27%
Lúc 29/05/2020 13:30:18
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 18.686.272
GTGD: 215.798,00

Nguồn: VPBS