Luật Thư viện - các bài viết về Luật Thư viện, tin tức Luật Thư viện

Sàn
VN-Index
871,17 +1,26 / +0,14%
Lúc 16/07/2020 09:29:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 26.231.420
GTGD: 343.925,00
Sàn
HNX-Index
116,45 +0,54 / +0,47%
Lúc 16/07/2020 09:29:23
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 7.527.031
GTGD: 100.991,00
Sàn
UPCOM-Index
56,94 -0,04 / -0,07%
Lúc 16/07/2020 09:29:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 1.691.492
GTGD: 18.520,00

Nguồn: VPBS