Luật Thư viện - các bài viết về Luật Thư viện, tin tức Luật Thư viện

  • Nghị quyết 02: Quyền chủ động và cơ hội của các Bộ trưởng

    Nghị quyết 02: Quyền chủ động và cơ hội của các Bộ trưởng

    Ý kiến chuyên gia nhận định bằng cách tiếp cận mới, Nghị quyết 02 đã trao toàn quyền cho các Bộ trưởng với trách nhiệm rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang, “lúc này đây, tính chủ động, sáng tạo của từng Bộ trưởng sẽ được nhận diện và đánh giá”.
    Tháng 01, 04,2019 | 01:45
1
Sàn
VN-Index
659,72 -36,34 / -5,22%
Lúc 30/03/2020 10:44:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
24/03/2020
652,27
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 105.834.365
GTGD: 1,29 triệu
Sàn
HNX-Index
93,36 -3,99 / -4,10%
Lúc 30/03/2020 10:44:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
24/03/2020
95,90
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 24.435.242
GTGD: 185.908,00
Sàn
UPCOM-Index
47,70 -1,12 / -2,29%
Lúc 30/03/2020 10:44:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 9.377.942
GTGD: 87.524,00

Nguồn: VPBS