lừa dối khách hàng - các bài viết về lừa dối khách hàng, tin tức lừa dối khách hàng

1
Sàn
VN-Index
982,70 -5,19 / -0,53%
Lúc 22/11/2019 11:29:35
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 102.477.008
GTGD: 2,11 triệu
Sàn
HNX-Index
104,22 -0,52 / -0,50%
Lúc 22/11/2019 11:29:35
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 10.101.120
GTGD: 120.617,00
Sàn
UPCOM-Index
56,48 -0,09 / -0,16%
Lúc 22/11/2019 11:29:35
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 8.742.294
GTGD: 105.345,00

Nguồn: VPBS