lừa đảo - các bài viết về lừa đảo, tin tức lừa đảo

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
1.164,14 -2,64 / -0,23%
Lúc 25/01/2021 09:59:24
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 197.288.659
GTGD: 4,00 triệu
Sàn
HNX-Index
237,91 -2,21 / -0,92%
Lúc 25/01/2021 09:59:24
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 52.547.197
GTGD: 653.883,00
Sàn
UPCOM-Index
77,37 -0,23 / -0,30%
Lúc 25/01/2021 09:59:24
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 19.262.908
GTGD: 245.580,00

Nguồn: VPBS