lì xì - các bài viết về lì xì, tin tức lì xì

1
Sàn
VN-Index
737,26 -9,43 / -1,26%
Lúc 08/04/2020 11:29:35
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 148.791.960
GTGD: 2,04 triệu
Sàn
HNX-Index
101,84 -1,59 / -1,54%
Lúc 08/04/2020 11:29:35
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 26.667.090
GTGD: 269.156,00
Sàn
UPCOM-Index
50,52 +0,09 / +0,18%
Lúc 08/04/2020 11:29:35
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 6.515.691
GTGD: 80.881,00

Nguồn: VPBS