Lê Thanh Thản - các bài viết về Lê Thanh Thản, tin tức Lê Thanh Thản

1 2
Sàn
VN-Index
759,01 -1,32 / -0,17%
Lúc 10/04/2020 14:14:37
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 297.195.804
GTGD: 3,60 triệu
Sàn
HNX-Index
106,27 +1,19 / +1,13%
Lúc 10/04/2020 14:14:37
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 48.392.859
GTGD: 431.064,00
Sàn
UPCOM-Index
50,53 -0,21 / -0,41%
Lúc 10/04/2020 14:14:38
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 17.613.492
GTGD: 165.847,00

Nguồn: VPBS