Lê Minh Hưng - các bài viết về Lê Minh Hưng, tin tức Lê Minh Hưng

1 2
Sàn
VN-Index
857,48 0,00 / 0,00%
Lúc 28/05/2020 09:15:16
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
109,69 +0,80 / +0,73%
Lúc 28/05/2020 09:15:16
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 3.100.964
GTGD: 37.131,00
Sàn
UPCOM-Index
55,08 +0,15 / +0,27%
Lúc 28/05/2020 09:15:16
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 742.824
GTGD: 13.011,00

Nguồn: VPBS