làng đại học Đà Nẵng - các bài viết về làng đại học Đà Nẵng, tin tức làng đại học Đà Nẵng

Sàn
VN-Index
871,02 +1,11 / +0,13%
Lúc 16/07/2020 14:44:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 221.434.571
GTGD: 3,71 triệu
Sàn
HNX-Index
115,40 -0,51 / -0,44%
Lúc 16/07/2020 14:44:23
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 30.777.881
GTGD: 358.042,00
Sàn
UPCOM-Index
57,00 +0,02 / +0,04%
Lúc 16/07/2020 14:44:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 10.620.162
GTGD: 158.261,00

Nguồn: VPBS