làm giá cổ phiếu ftm - các bài viết về làm giá cổ phiếu ftm, tin tức làm giá cổ phiếu ftm

1
Sàn
VN-Index
864,36 +2,97 / +0,34%
Lúc 29/05/2020 10:15:17
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 105.846.750
GTGD: 1,45 triệu
Sàn
HNX-Index
109,58 -0,06 / -0,05%
Lúc 29/05/2020 10:15:17
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 18.013.889
GTGD: 173.231,00
Sàn
UPCOM-Index
55,02 +0,01 / +0,02%
Lúc 29/05/2020 10:15:17
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 11.460.812
GTGD: 123.746,00

Nguồn: VPBS