ký kết IPA - các bài viết về ký kết IPA, tin tức ký kết IPA

1
Sàn
VN-Index
853,51 +0,77 / +0,09%
Lúc 25/05/2020 10:45:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 114.606.178
GTGD: 2,08 triệu
Sàn
HNX-Index
108,70 +1,66 / +1,55%
Lúc 25/05/2020 10:45:13
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 21.597.733
GTGD: 256.273,00
Sàn
UPCOM-Index
54,49 +0,25 / +0,46%
Lúc 25/05/2020 10:45:13
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 6.394.854
GTGD: 108.816,00

Nguồn: VPBS