kỳ họp - các bài viết về kỳ họp, tin tức kỳ họp

Sàn
VN-Index
867,89 -3,32 / -0,38%
Lúc 13/07/2020 14:14:19
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 214.903.707
GTGD: 3,69 triệu
Sàn
HNX-Index
115,17 -0,49 / -0,42%
Lúc 13/07/2020 14:14:19
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 28.390.730
GTGD: 310.732,00
Sàn
UPCOM-Index
57,24 -0,01 / -0,02%
Lúc 13/07/2020 14:14:19
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 11.610.595
GTGD: 169.359,00

Nguồn: VPBS