Kinh tế tư nhân Việt Nam - các bài viết về Kinh tế tư nhân Việt Nam, tin tức Kinh tế tư nhân Việt Nam

  • Khai mạc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

    Khai mạc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

    Những suy tư, trăn trở cùng các kế sách quan trọng từ khu vực tư nhân trên nhiều lĩnh vực kinh tế sẽ được trình bày trước Thủ tướng Chính phủ tại phiên toàn thể chiều nay 2/5.
    Tháng 05, 02,2019 | 08:10
1
Sàn
VN-Index
859,04 +6,30 / +0,74%
Lúc 25/05/2020 15:59:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 307.226.679
GTGD: 5,87 triệu
Sàn
HNX-Index
109,05 +2,01 / +1,88%
Lúc 25/05/2020 15:59:13
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 46.740.147
GTGD: 555.223,00
Sàn
UPCOM-Index
54,93 +0,69 / +1,27%
Lúc 25/05/2020 15:59:13
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 25.079.609
GTGD: 812.301,00

Nguồn: VPBS