kinh doanh sản phẩm - các bài viết về kinh doanh sản phẩm, tin tức kinh doanh sản phẩm

Sàn
VN-Index
872,61 +8,11 / +0,94%
Lúc 09/07/2020 10:44:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 111.389.941
GTGD: 1,66 triệu
Sàn
HNX-Index
115,28 +0,91 / +0,80%
Lúc 09/07/2020 10:44:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 21.195.784
GTGD: 198.321,00
Sàn
UPCOM-Index
57,04 +0,26 / +0,46%
Lúc 09/07/2020 10:44:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 7.863.792
GTGD: 106.676,00

Nguồn: VPBS