kiểm tra hàng loạt chung cư Hà Nội - các bài viết về kiểm tra hàng loạt chung cư Hà Nội, tin tức kiểm tra hàng loạt chung cư Hà Nội

  • Hà Nội chuẩn bị kiểm tra hàng loạt chung cư

    Hà Nội chuẩn bị kiểm tra hàng loạt chung cư

    Đợt kiểm tra này nhằm làm rõ những hạn chế, khó khăn cần tháo gỡ; xác định nguyên nhân, trách nhiệm nhằm kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố.
    Tháng 05, 22,2020 | 06:49
1