Khởi nghiệp - các bài viết về Khởi nghiệp, tin tức Khởi nghiệp

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
731,56 -15,13 / -2,03%
Lúc 08/04/2020 09:29:35
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 31.656.222
GTGD: 469.276,00
Sàn
HNX-Index
101,94 -1,49 / -1,44%
Lúc 08/04/2020 09:29:35
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 8.451.177
GTGD: 86.895,00
Sàn
UPCOM-Index
50,16 -0,27 / -0,54%
Lúc 08/04/2020 09:29:35
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 1.495.859
GTGD: 17.756,00

Nguồn: VPBS