Kho bạc Nhà nước ký thỏa thuận với Techcombank - các bài viết về Kho bạc Nhà nước ký thỏa thuận với Techcombank, tin tức Kho bạc Nhà nước ký thỏa thuận với Techcombank

1
Sàn
VN-Index
856,01 +0,96 / +0,11%
Lúc 14/08/2020 11:29:18
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 157.651.318
GTGD: 2,69 triệu
Sàn
HNX-Index
116,25 -0,62 / -0,53%
Lúc 14/08/2020 11:29:18
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 133.602.368
GTGD: 2,85 triệu
Sàn
UPCOM-Index
56,79 -0,07 / -0,12%
Lúc 14/08/2020 11:29:18
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 14.688.407
GTGD: 170.878,00

Nguồn: VPBS