Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Nhàđầutư
Trang Thông tin đối ngoại điện tử có chức năng thông tin tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, văn hoá, lịch sử, con người Việt Nam.
PHƯƠNG LINH
22, Tháng 01, 2021 | 21:23

Nhàđầutư
Trang Thông tin đối ngoại điện tử có chức năng thông tin tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, văn hoá, lịch sử, con người Việt Nam.

Sáng 22/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử.

Trang Thông tin đối ngoại điện tử là kênh thông tin của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, có chức năng thông tin tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, văn hoá, lịch sử, con người Việt Nam.

Đồng thời cung cấp thông tin nổi bật, các vấn đề quốc tế liên quan được dư luận, nhân dân trong nước quan tâm, cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, hướng dẫn trao đổi nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại giúp Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương định hướng, chỉ đạo hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc về Việt Nam.

1 (7)

Lễ khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử sáng 22/1. Ảnh:VGP/Nhật Bắc

Việc đưa Trang Thông tin đối ngoại điện tử đi vào hoạt động góp phần đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tăng cường khai thác hiệu quả các nền tảng số, nền tảng internet, ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại để tăng tính lan tỏa, tính nhanh nhạy, chính xác và khả năng tương tác của thông tin đối ngoại, nhất là đối với các đối tượng bạn đọc là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, mở rộng diễn đàn trao đổi nghiệp vụ liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, các nghiên cứu, phân tích, đánh giá về các vấn đề quốc tế liên quan đến Việt Nam… Đặc biệt góp phần thúc đẩy kênh thông tin đối ngoại về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trang Thông tin đối ngoại điện tử tiếng Việt có 6 chuyên mục gồm: Tin tức - sự kiện; Hội nhập và phát triển; Cơ quan đại diện và kiều bào; Biên giới - biển, đảo; Nghiên cứu - trao đổi;… có hệ thống lưu trữ, thông tin về các văn bản của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại về thông tin đối ngoại; về hội nhập và hợp tác quốc tế của Đảng, Nhà nước có liên quan...

Ngoài ra, Trang Thông tin đối ngoại điện tử còn có thư viện ảnh, hệ thống Video clips: Thông tin, giới thiệu về các sự kiện đối ngoại của Đảng, Nhà nước; các thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; các bộ, ngành; giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.

Bình luận

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ