khai thác vàng - các bài viết về khai thác vàng, tin tức khai thác vàng

1
Sàn
VN-Index
854,69 +1,95 / +0,23%
Lúc 25/05/2020 11:00:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 127.887.746
GTGD: 2,31 triệu
Sàn
HNX-Index
108,40 +1,36 / +1,27%
Lúc 25/05/2020 11:00:13
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 23.537.134
GTGD: 278.198,00
Sàn
UPCOM-Index
54,64 +0,40 / +0,74%
Lúc 25/05/2020 11:00:13
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 6.926.331
GTGD: 118.622,00

Nguồn: VPBS