Jonathan Hạnh Nguyễn - các bài viết về Jonathan Hạnh Nguyễn, tin tức Jonathan Hạnh Nguyễn

  • PV Drilling: Còn khó khăn đến năm 2019

    PV Drilling: Còn khó khăn đến năm 2019

    Trong trường hợp không có lợi nhuận đột biến như năm 2017 (627 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế (LNTT) của Tổng Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD – PVD Drilling) có lỗ ước tính từ 480 – 570 tỷ đồng, gần tương đương mức lỗ từ hoạt động kinh doanh chính trong năm 2017.
    Tháng 07, 21,2018 | 08:17
1
Sàn
VN-Index
871,21 -5,25 / -0,60%
Lúc 11/07/2020 15:59:16
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 291.113.796
GTGD: 4,84 triệu
Sàn
HNX-Index
115,50 -0,66 / -0,57%
Lúc 11/07/2020 15:59:16
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 34.309.926
GTGD: 437.344,00
Sàn
UPCOM-Index
57,25 +0,09 / +0,16%
Lúc 11/07/2020 15:59:16
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 27.340.008
GTGD: 233.812,00

Nguồn: VPBS