IFC nâng hạn mức - các bài viết về IFC nâng hạn mức, tin tức IFC nâng hạn mức

  • IFC tài trợ thương mại 294 triệu USD cho 4 ngân hàng Việt Nam

    IFC tài trợ thương mại 294 triệu USD cho 4 ngân hàng Việt Nam

    IFC tăng hạn mức tài trợ cho 4 ngân hàng nhằm gián tiếp hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn trong dịch Covid-19. Tổ chức này cũng cân nhắc các can thiệp mở rộng khác để hỗ trợ Việt Nam giảm tác động của dịch viêm phổi cấp.
    Tháng 02, 21,2020 | 03:23
1
Sàn
VN-Index
864,47 +3,08 / +0,36%
Lúc 29/05/2020 15:59:18
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 318.190.600
GTGD: 4,90 triệu
Sàn
HNX-Index
109,81 +0,17 / +0,16%
Lúc 29/05/2020 15:59:18
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 52.686.267
GTGD: 489.955,00
Sàn
UPCOM-Index
55,03 +0,02 / +0,04%
Lúc 29/05/2020 15:59:18
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 26.577.867
GTGD: 323.624,00

Nguồn: VPBS