HR - các bài viết về HR, tin tức HR

1
Sàn
VN-Index
677,82 +15,29 / +2,31%
Lúc 01/04/2020 13:44:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 192.651.449
GTGD: 2,65 triệu
Sàn
HNX-Index
94,68 +2,04 / +2,20%
Lúc 01/04/2020 13:44:26
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
31/03/2020
91,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 28.978.541
GTGD: 252.086,00
Sàn
UPCOM-Index
48,38 +0,64 / +1,34%
Lúc 01/04/2020 13:44:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 13.156.880
GTGD: 167.886,00

Nguồn: VPBS