HR Asia Award - các bài viết về HR Asia Award, tin tức HR Asia Award

1
Sàn
VN-Index
681,31 +18,78 / +2,83%
Lúc 01/04/2020 14:44:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 228.525.766
GTGD: 3,20 triệu
Sàn
HNX-Index
95,50 +2,86 / +3,09%
Lúc 01/04/2020 14:44:26
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
31/03/2020
91,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 33.687.032
GTGD: 296.373,00
Sàn
UPCOM-Index
48,51 +0,77 / +1,61%
Lúc 01/04/2020 14:44:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 21.990.652
GTGD: 282.407,00

Nguồn: VPBS