hợp tác tư vấn chiến lược giai đoạn 2019 – 2025 - các bài viết về hợp tác tư vấn chiến lược giai đoạn 2019 – 2025, tin tức hợp tác tư vấn chiến lược giai đoạn 2019 – 2025

  • FECON lựa chọn KPMG là đơn vị tư vấn chiến lược giai đoạn 2019 – 2025

    FECON lựa chọn KPMG là đơn vị tư vấn chiến lược giai đoạn 2019 – 2025

    Vừa qua, Công ty CP FECON và Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG đã tổ chức Lễ khởi động triển khai dự án Tư vấn chiến lược phát triển giai đoạn từ 2019 - 2025, tầm nhìn 2030 cho FECON, chính thức khởi động thực hiện Hợp đồng Tư vấn đã ký kết giữa hai bên vào tháng 8 năm 2018.
    Tháng 09, 12,2018 | 07:46
1
Sàn
VN-Index
701,80 +21,57 / +3,17%
Lúc 05/04/2020 15:59:31
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 233.091.019
GTGD: 3,50 triệu
Sàn
HNX-Index
97,77 +2,16 / +2,26%
Lúc 05/04/2020 15:59:31
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 47.284.607
GTGD: 393.759,00
Sàn
UPCOM-Index
49,14 +0,51 / +1,05%
Lúc 05/04/2020 15:59:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 18.980.171
GTGD: 217.110,00

Nguồn: VPBS