Họp Bộ Chính trị - các bài viết về Họp Bộ Chính trị, tin tức Họp Bộ Chính trị

Sàn
VN-Index
874,76 +3,55 / +0,41%
Lúc 13/07/2020 09:59:18
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 52.274.620
GTGD: 912.236,00
Sàn
HNX-Index
115,48 -0,18 / -0,16%
Lúc 13/07/2020 09:59:18
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 10.352.637
GTGD: 96.383,00
Sàn
UPCOM-Index
57,50 +0,25 / +0,44%
Lúc 13/07/2020 09:59:18
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 4.229.982
GTGD: 66.123,00

Nguồn: VPBS