Hơn 6.400 doanh nghiệp hoạt động trở lại tại TP.HCM

Số liệu từ Sở KH&ĐT TP.HCM cho thấy, trong 11 tháng, trên địa bàn thành phố có 6.412 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 21,15% so với cùng kỳ. Ngoài ra, có 5.197 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,64% so với cùng kỳ; có 13.038 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 41,29% so với cùng kỳ.
NGUYÊN VŨ
02, Tháng 12, 2020 | 18:37

Số liệu từ Sở KH&ĐT TP.HCM cho thấy, trong 11 tháng, trên địa bàn thành phố có 6.412 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 21,15% so với cùng kỳ. Ngoài ra, có 5.197 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,64% so với cùng kỳ; có 13.038 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 41,29% so với cùng kỳ.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP.HCM, trong tháng 11, về đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký và bổ sung là 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 52,51% so với cùng kỳ. Trong đó, thành phố có 37.548 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 947.346 tỷ đồng (giảm 7,37% về số lượng doanh nghiệp và tăng 58,14% về vốn đăng ký so với cùng kỳ); 126.652 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 422.164 tỷ đồng, tăng 41,21% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, có 5.197 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, tăng 15,64% so với cùng kỳ; có 13.038 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 41,29% so với cùng kỳ; 6.412 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 21,15% so với cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp lũy kế còn trên hệ thống là 443.695 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 7,153 triệu tỷ đồng.

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, thành phố thu hút được 3,81 tỷ USD, giảm 30,48% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ.

127703102_1387202858300158_6034578827462298197_n

Hơn 6.400 doanh nghiệp hoạt động trở lại tại TP.HCM trong tháng 11. (Ảnh:PLVN)

Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 865 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 500,78 triệu USD (giảm 26,76% số dự án cấp mới và giảm 65,04% vốn đầu tư so với cùng kỳ). Có 235 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 476 triệu USD (bao gồm các dự án tăng và giảm vốn).

Thành phố cũng chấp thuận cho 3.401 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 2,8 tỷ USD (giảm 28,31% so với cùng kỳ về số trường hợp và giảm 13,64% về vốn đầu tư). Bên cạnh những dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng, đến nay, toàn thành phố có 148 dự án đề nghị chấm dứt hoạt động.

Trong thời gian tới, Sở KH&ĐT chủ động phối hợp tích cực với các cơ quan Trung ương kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện dự án, nhất là các doanh trong lĩnh vực bất động sản (rút ngắn quy trình thủ tục hành chính, tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đẩy mạnh các chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở…). Tăng cường hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thành phố.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Tập trung hỗ trợ các DN tháo gỡ khó khăn, nắm rõ tình hình, thực trạng các DN, chủ động giải quyết ngay các nội dung thuộc thẩm quyền.

Bình luận
Sàn
VN-Index
1.166,78 +2,57 / +0,22%
Lúc 24/01/2021 09:59:23
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 758.315.840
GTGD: 16,02 triệu
Sàn
HNX-Index
240,11 -0,16 / -0,07%
Lúc 24/01/2021 09:59:23
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 152.024.664
GTGD: 2,11 triệu
Sàn
UPCOM-Index
77,60 +0,14 / +0,18%
Lúc 24/01/2021 09:59:23
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 105.308.429
GTGD: 1,01 triệu

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ