Hội nghị xúc tiến đầu tư lần thứ 10 vào Nghệ An - các bài viết về Hội nghị xúc tiến đầu tư lần thứ 10 vào Nghệ An, tin tức Hội nghị xúc tiến đầu tư lần thứ 10 vào Nghệ An

Sàn
VN-Index
839,51 -3,98 / -0,47%
Lúc 02/07/2020 13:45:01
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 155.873.594
GTGD: 2,69 triệu
Sàn
HNX-Index
111,40 -0,29 / -0,26%
Lúc 02/07/2020 13:45:01
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 18.386.112
GTGD: 188.381,00
Sàn
UPCOM-Index
55,75 -0,30 / -0,54%
Lúc 02/07/2020 13:45:01
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 8.775.023
GTGD: 123.870,00

Nguồn: VPBS