hội nghị Trung ương 10 - các bài viết về hội nghị Trung ương 10, tin tức hội nghị Trung ương 10

Sàn
VN-Index
868,16 -3,05 / -0,35%
Lúc 13/07/2020 14:29:19
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 232.269.085
GTGD: 4,10 triệu
Sàn
HNX-Index
115,49 -0,17 / -0,15%
Lúc 13/07/2020 14:29:19
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 31.033.772
GTGD: 345.740,00
Sàn
UPCOM-Index
57,25 0,00 / 0,00%
Lúc 13/07/2020 14:29:19
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 12.112.139
GTGD: 180.521,00

Nguồn: VPBS