Hội đồng châu Âu thông qua quyết định phê chuẩn Hiệp định EVFTA - các bài viết về Hội đồng châu Âu thông qua quyết định phê chuẩn Hiệp định EVFTA, tin tức Hội đồng châu Âu thông qua quyết định phê chuẩn Hiệp định EVFTA

Sàn
VN-Index
877,89 +13,39 / +1,55%
Lúc 09/07/2020 14:29:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 276.181.409
GTGD: 4,67 triệu
Sàn
HNX-Index
116,01 +1,64 / +1,43%
Lúc 09/07/2020 14:29:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 46.278.815
GTGD: 447.720,00
Sàn
UPCOM-Index
57,11 +0,33 / +0,58%
Lúc 09/07/2020 14:29:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 21.776.904
GTGD: 275.433,00

Nguồn: VPBS