Hồ Thị Kim Thoa - các bài viết về Hồ Thị Kim Thoa, tin tức Hồ Thị Kim Thoa

1 2 3 4 5 6 7 8
Sàn
VN-Index
960,30 0,00 / 0,00%
Lúc 11/12/2019 09:14:58
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
102,23 +0,19 / +0,19%
Lúc 11/12/2019 09:14:58
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 848.507
GTGD: 6.772,00
Sàn
UPCOM-Index
55,52 +0,16 / +0,29%
Lúc 11/12/2019 09:14:58
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 654.642
GTGD: 12.698,00

Nguồn: VPBS