HNX - các bài viết về HNX, tin tức HNX

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
1.005,87 +2,96 / +0,30%
Lúc 19/11/2019 10:44:31
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 85.468.771
GTGD: 1,52 triệu
Sàn
HNX-Index
105,22 +0,07 / +0,07%
Lúc 19/11/2019 10:44:31
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 7.796.226
GTGD: 85.209,00
Sàn
UPCOM-Index
56,72 -0,19 / -0,33%
Lúc 19/11/2019 10:44:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 2.289.287
GTGD: 46.711,00

Nguồn: VPBS