Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam - các bài viết về Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, tin tức Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam

  • Đề xuất bỏ Quỹ bình ổn xăng dầu

    Đề xuất bỏ Quỹ bình ổn xăng dầu

    Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam kiến nghị nên bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để giá mặt hàng này về tiệm cận hơn với thế giới.
    Tháng 05, 13,2019 | 09:42
1
Sàn
VN-Index
1.019,97 +1,64 / +0,16%
Lúc 13/11/2019 09:29:24
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 18.631.047
GTGD: 410.570,00
Sàn
HNX-Index
107,78 +0,82 / +0,77%
Lúc 13/11/2019 09:29:24
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 3.896.139
GTGD: 43.217,00
Sàn
UPCOM-Index
56,72 -0,08 / -0,14%
Lúc 13/11/2019 09:29:24
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
15/11/2018
51,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 3.375.382
GTGD: 52.571,00

Nguồn: VPBS