Hiệp định RCEP - các bài viết về Hiệp định RCEP, tin tức Hiệp định RCEP

1
Sàn
VN-Index
1.165,41 -1,37 / -0,12%
Lúc 25/01/2021 14:29:24
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 677.767.974
GTGD: 15,06 triệu
Sàn
HNX-Index
236,60 -3,52 / -1,47%
Lúc 25/01/2021 14:29:24
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 144.679.871
GTGD: 2,06 triệu
Sàn
UPCOM-Index
77,48 -0,12 / -0,15%
Lúc 25/01/2021 14:29:24
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 51.827.281
GTGD: 759.056,00

Nguồn: VPBS