hệ thống truyền tải 220 - 500 kV - các bài viết về hệ thống truyền tải 220 - 500 kV, tin tức hệ thống truyền tải 220 - 500 kV

  • EVNNPT chú trọng công tác dân vận

    EVNNPT chú trọng công tác dân vận

    Để hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống truyền tải 220 - 500 kV được hiệu quả, trong thời gian qua, Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) luôn coi trọng và làm tốt công tác dân vận.
    Tháng 10, 17,2019 | 03:33
1
Sàn
VN-Index
955,08 -5,22 / -0,54%
Lúc 11/12/2019 10:14:58
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 74.479.177
GTGD: 1,37 triệu
Sàn
HNX-Index
101,74 -0,30 / -0,29%
Lúc 11/12/2019 10:14:58
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 8.796.586
GTGD: 84.362,00
Sàn
UPCOM-Index
55,37 +0,01 / +0,02%
Lúc 11/12/2019 10:14:58
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 2.412.577
GTGD: 41.552,00

Nguồn: VPBS