hành trình nhân ái - các bài viết về hành trình nhân ái, tin tức hành trình nhân ái

1
Sàn
VN-Index
892,90 -3,07 / -0,34%
Lúc 27/02/2020 10:29:41
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 56.170.952
GTGD: 1,19 triệu
Sàn
HNX-Index
108,06 +1,45 / +1,36%
Lúc 27/02/2020 10:29:41
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 16.943.831
GTGD: 171.610,00
Sàn
UPCOM-Index
55,43 +0,09 / +0,16%
Lúc 27/02/2020 10:29:41
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 8.227.528
GTGD: 264.109,00

Nguồn: VPBS