Hàng trăm hành khách chờ vô vọng vì sân bay Hong Kong đóng cửa - các bài viết về Hàng trăm hành khách chờ vô vọng vì sân bay Hong Kong đóng cửa, tin tức Hàng trăm hành khách chờ vô vọng vì sân bay Hong Kong đóng cửa

1
Sàn
VN-Index
681,47 +18,94 / +2,86%
Lúc 01/04/2020 11:14:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 148.053.188
GTGD: 2,08 triệu
Sàn
HNX-Index
94,85 +2,21 / +2,39%
Lúc 01/04/2020 11:14:26
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
31/03/2020
91,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 21.182.989
GTGD: 189.919,00
Sàn
UPCOM-Index
48,39 +0,65 / +1,36%
Lúc 01/04/2020 11:14:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 5.951.557
GTGD: 70.359,00

Nguồn: VPBS