hàng giả - các bài viết về hàng giả, tin tức hàng giả

Sàn
VN-Index
864,29 +0,87 / +0,10%
Lúc 08/07/2020 13:29:11
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 163.298.521
GTGD: 3,02 triệu
Sàn
HNX-Index
113,99 +0,28 / +0,25%
Lúc 08/07/2020 13:29:11
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 16.510.184
GTGD: 188.898,00
Sàn
UPCOM-Index
56,47 +0,12 / +0,21%
Lúc 08/07/2020 13:29:11
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 7.573.530
GTGD: 126.763,00

Nguồn: VPBS