Hãng dược Thụy Điển đầu tư 220 triệu USD vào Việt Nam - các bài viết về Hãng dược Thụy Điển đầu tư 220 triệu USD vào Việt Nam, tin tức Hãng dược Thụy Điển đầu tư 220 triệu USD vào Việt Nam

Sàn
VN-Index
871,17 +1,26 / +0,14%
Lúc 16/07/2020 09:29:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 26.231.420
GTGD: 343.925,00
Sàn
HNX-Index
116,45 +0,54 / +0,47%
Lúc 16/07/2020 09:29:23
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 7.527.031
GTGD: 100.991,00
Sàn
UPCOM-Index
56,94 -0,04 / -0,07%
Lúc 16/07/2020 09:29:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 1.691.492
GTGD: 18.520,00

Nguồn: VPBS