Habeco - các bài viết về Habeco, tin tức Habeco

Sàn
VN-Index
863,57 +0,15 / +0,02%
Lúc 08/07/2020 13:59:11
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 194.474.667
GTGD: 3,54 triệu
Sàn
HNX-Index
113,85 +0,14 / +0,12%
Lúc 08/07/2020 13:59:11
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 21.116.255
GTGD: 259.784,00
Sàn
UPCOM-Index
56,64 +0,29 / +0,51%
Lúc 08/07/2020 13:59:11
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 11.936.819
GTGD: 184.078,00

Nguồn: VPBS