Hà Kiều Anh - các bài viết về Hà Kiều Anh, tin tức Hà Kiều Anh

1
Sàn
VN-Index
1.014,82 +2,05 / +0,20%
Lúc 14/11/2019 11:14:25
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 83.670.867
GTGD: 1,63 triệu
Sàn
HNX-Index
106,98 -0,22 / -0,21%
Lúc 14/11/2019 11:14:25
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 13.018.847
GTGD: 136.747,00
Sàn
UPCOM-Index
56,87 +0,05 / +0,09%
Lúc 14/11/2019 11:14:25
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 5.463.664
GTGD: 104.016,00

Nguồn: VPBS